Nejlevnější domovní čov cena

Instalujeme a prodáváme  malé domovní čistírny odpadních vod společnosti Envi-pur, s.r.o., bezmála 20 let. Nainstalovali jsme a servisujeme po celém moravskoslezském kraji stovky domovních čistíren odpadních vod Bio Cleaner®.

Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod Envi-pur jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

 

Výhody konstrukce ČOV

Hlavní výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Domácí čistírny jsou vyrobeny pouze z kvalitního certifikovaného plastu od firmy Röchling. Ten zaručuje normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Není používán recyklovaný plast.

Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm (neplatí pro model BASIC).

 • Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 • Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu (neplatí pro model BASIC).

​Není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo pro fungování této domácí čističky. Běžný provoz čističky vody a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla, a tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.

Vyčistěnou vodu z domovní čistírny odpadních vod (domovní čov) můžete zužitkovat následujícími způsoby.

 • Vypouštění do vod povrchových         
 • Vypouštění do vod podzemních (vsak)      
 • Využití na zálivku         
 • Recyklace odpadních vod

Projekt a povolení k domovní čistírně odpadních vod (domovní ČOV)

Naše jediné, ale za to velmi důležité doporučení zní:

Nechoďte na úřad! Obraťte se na nás!

Před jakoukoli aktivitou na vodoprávním úřadě Vám poskytneme odbornou a bezplatnou konzultaci. Máme mnohaleté zklušenosti s úřady a víme jak postupovat, co předem je potřeba zajistit, nebo vědět. Vše Vám podrobně vysvětlíme.

Za naši odbornou radu v oblasti povolení domovních čistíren odpadních vod neplatíte!

 

Jak vybírat čistírnu odpadních vod, cena domovní čistírny

Koupě domácí čističky odpadních vod je záležitost na celý život a uvědomujeme si, že problematika čištění odpadních vod se zdá být složitou. Abychom vám toto rozhodování usnadnili, sestavili jsme několik základních rad a doporučení. Laik i odborník má možnost vybrat si domácí ČOV tak, aby byl se svým nákupem spokojený a po zbytek života nelitoval chybného rozhodnutí.

Rady a doporučení před koupí

 • Pro posouzení funkčnosti domovní čističky odpadních vod si vždy nechte předložit certifikáty výrobce a hydrostatické výpočty.
 • Oslovte toho, kdo již domovní čističky Envi-pur provozuje - jeho zkušenosti jsou důležité.
 • Zeptejte se na zkušenosti s danou ČOV odborníků. Dotazy směřujte na vodoprávní úřady.
 • Přesvědčete se, zda je cena opravdu konečná a že je v ceně zahrnuta cena dmychadla, nástavce, zastropení, ovládání, montáž, doprava atd.
 • Ujistěte se, že je do ceny započítán záruční a pozáruční servis.
 • Preferujte tradiční firmu  s dlouholetou tradicí a certifikovanými zkušenostmi s výrobou a dodávkou domovních ČOV před nezkušenými distributory a výrobci hledajícími zisk.

Proč čistírnu Bio Cleaner?

 • Firma Envi-pur, s.r.o., má zkušenosti s výrobou domovních čistíren odpadních vod od roku 1993. Vyrobila už více než 14 000 domovních ČOV.
 • V České Republice společnost rozvinula více než 30 regionálních partnerů. Je tak zajištěn optimální kontakt se zákazníkem při nákupu a servisu zakoupené domácí čističky odpadních vod.
 • Domovní ČOV prodává firma Envi-pur do celé Evropy, o čemž svědčí více než dva tisíce spokojených zákazníků v zahraničí a dalších cca 30 zahraničních obchodních zástupců.
 • Domovní čistička odpadních vod BioCleaner® je certifikovaná dle normy ČSN EN 12566-3-A1 a její funkčnost byla ověřena na zkušebním polygonu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Protokol o počáteční zkoušce výrobku vydal Technický a zkušební ústav stavební v Praze. Proto mohou být naše výrobky označeny značkou CE.
 • Firma ENVI-PUR s.r.o. získala následující certifikáty pro systém managementu kvality ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu ISO 14001:2004 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2007.
 • Technologie Bio Cleaner® byla vyvinuta firmou Envi-pur, s.r.o. a je celosvětově patentově chráněná.
 • Technologie Bio Cleaner® byla navržena a vyrobena tak, aby byla zajištěna maximální jednoduchost a eliminace všech mechanických komponentů uvnitř domácí ČOV, které mohou způsobovat provozní problémy.
 • Odborníci z Envi-pur neustále sledují nejnovější trendy ve světě, které aplikují do vývoje nových produktů a technologií.
 • Bio Cleaner® disponuje nejvhodnějším systémem řízení domácí čistírny odpadních vod (mechanický časový spínač, elektronický časový spínač či řídicí jednotku).
 • Řídicí jednotka mimo koordinace chodu dmychadla zajišťuje automatické čištění dosazovací nádrže, což znamená méně práce pro zákazníka, kterému tak odpadá manuální čištění. Dále umožňuje snadné změny chodu čistírny, při přechodu na víkendový nebo prázdninový provoz, eviduje provozní a poruchové hodiny a za příplatek dokážeme zajistit dodání zařízení signalizující výpadek dodávky vzduchu do vaší ČOV.
 • Všechna zastropení čističky odpadních vod pro domácnost jsou pochozí.
 • Aby byl zamezen neoprávněný přístup do prostoru čistírny vod, Envi-pur dodává zamykání zastropení ČOV dle přání.
 • Bezproblémové a tiché dodávky vzduchu zajišťují vysoce kvalitní membránová dmychadla značky SECOH.
 • Při výrobě jsou použity kvalitní výrobky z prvoplastu ( nepouživá recyklovaný plast). Domovní čistírna odpadních vod Envi-pur s.r.o. má stěny vyrobené z desky o síle 8 mm. Některé konkurenční čistírny mají stěny nádrže z materiálu o síle pouze 6 mm, což sníží nákupní cenu, ale je potřeba počítat s dodatečnými náklady na obetonování nádrže.
 • Cena domovní čov Biocleaner od 29 950 Kč

 Domovní čistička odpadních vod za nejlepší cenu na trhu.  Doprava domovní čistírny ZDARMA až přímo k Vašemu rodinnému domu.

 

CZIN.eu