Domovní ČOV - domovní čistírny odpadních vod - Peter Hiľovský

Jsme oficiální regionální zástupce ENVI – PUR pro prodej a montáž domovních čistíren odpadních vod BIO CLEANER na Severní Moravě.

Naše firma má 14ti letou tradicí v oblasti čištění odpadních vod. Bohaté praktické zkušenosti nám umožňují navrhnout pro Vás nejvhodnější způsob řešení připravovaného záměru, zajistit potřebné náležitosti a provést odbornou montáž ČOV na místě.

Čistírny odpadních vod ENVI – PUR

Domovní čistírna odpadních vod - Domovní ČOV

Domovní ČOV - domovní čistírna odpadních vod BIO CLEANER je určena k likvidaci a čistění odpadních vod z rodinných domů a jiných nejmenších zdrojů znečištění např. malých penzionů a restaurací, malých provozoven apod. Malá domácí ČOV, neboli domovní čistírna odpadních vod může být instalována i u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, avšak s přihlédnutím k charakteru provozu daného objektu. Domovní čistírna odpadních vod nahrazuje dnes již nevhodné septiky a žumpy. Je šetrná k životnímu prostředí.

domovní čov

Domovní ČOV BC4 před instalací u rodinného domu

K rodinnému domu, vzhledem k počtu osob, se nejvíce hodí domácí čistička vody BIO CLEANER BC4. Domovní ČOV BC4 v provedení Optima a Basic je nejčastěji využívaná čistička odpadních vod pro běžný provoz rodinných domů.

domovní čistírna odpadních vod

Domovní ČOV BC4, po osazení a úpravě terénu

ČOV BC4, po osazení a vhodné úpravě terénu. Díky jejímu ekonomickému provozu, přehlednému uspořádání technologie a ideálně pro obsluhu řešeného krytu je nejoblíbenější a nejčastěji instalovanou čističkou pro rodinné domy.

Kontejnerová čistička odpadních vod

Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner představuje vyšší řadu ČOV, a to 20 až 150 EO. Je určená k čištění odpadních vod z větších individuálních zdrojů, jako jsou např. horské hotely, kempy, motely, benzínové čerpací stanice, průmyslové provozovny a satelitní městečka.

Jak malé domovní ČOV, tak čistírny kontejnerové můžou být v provedení s MBR. Díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).

VYSVĚTLÍME - PORADÍME - VYŘEŠÍME VŠECHNO OHLEDNĚ DOMOVNÍCH ČOV

Vyčištěné odpadní vody lze vypouštět do vod povrchových - do vodního toku nebo do vod podzemních - do vsaku.

Váháte-li, zda je domovní čistírna odpadních vod vhodná pro Váš rodiiný dům, zcela určitě nám napište nebo zavolejte.
Rádi se Vám budeme věnovat zdarma Vám odpovíme na Vaše dotazy.Co pro Vás zajistíme

Montáž a servis domovních ČOV

Odborná montáž = záruční servis, nižší DPH, hladký průběh kolaudace...

K řádnému prodeji čistírny odpadních vod patří odborná montáž na místě. Je to potřebné vzhledem k záručním lhůtám a kolaudacím, ale také se to vztahuje k nižší sazbě DPH....

Projekt, posudek, inženýrink

Bez starostí = připravíme projektovou dokumentaci, hydrogeologické posudky, inženýrink...

Velký podíl v naši činnosti zastává poradenství ve vztahu k současné legislativě v oblasti odpadních vod celkově a specificky v oblasti čistíren odpadních vod.

Odběry vzorků a revize

Úspora času = odebereme vzorky, zajistíme analýzu...

Další naše služby se týkají vzorkování odpadních vod se zajištěním analýz u čistíren, kde bylo vydáno rozhodnutí k vypouštění odpadních vod. ...

Aktuálně

Likvidace odpadních vod rodinných domů

Moderní technologie výrazně posouvají vlastnosti čistíren odpadních vod kupředu. Domácí ČOV jsou ekologičtější, mají nízkou spotřebu energie, jedno...

více

Proč zvolit čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod (ČOV) Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odp...

více

Archiv všech novinek »

Nejnovější reference