Proč zvolit čistírny odpadních vod (ČOV)

2014.12.01

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů, rekreačních objektů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody  ČOV BIO CLEANER BC4 nebo  ČOV BIO CLEANER BC6, jejichž hlavními přednostmi jsou minimální provozní náklady a rychlá návratnost investic.

Kvalitní čističky odpadních vod by měly splňovat:

  • dlouhá životnost
  • vysoká kvalita vody na odtoku
  • snadná instalace
  • minimální zastavěná plocha
  • nízké investiční a provozní náklady
  • minimální nárok na údržbu
  • tichý provoz a nekorodující provedení
  • domovní čov - čistička odpadních vod je bez pohyblivých dílů podléhajících opotřebení