Likvidace odpadních vod rodinných domů

2014.12.01

Moderní technologie výrazně posouvají vlastnosti čistíren odpadních vod kupředu. Domácí ČOV jsou ekologičtější, mají nízkou spotřebu energie, jednoduše se udržují a ovládají.

Především se však zlepšily výsledky čištění splaškové vody a námi dodávána čov  pro  rodinné domy dosahuje výborných výsledků čistění. Čistírna odpadních vod tak přináší úsporu jak finanční, tak i ekologickou ve formě nižší zátěže pro životní prostředí.  

Voda je vyčištěna v limitu zákonem stanovených norem pro vypouštění vyčištěné vody do vodních toků i do dešťové kanalizace.