Proč zvolit čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů, rekreačních objektů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody  ČOV BIO CLEANER BC4 nebo  ČOV BIO CLEANER BC6, jejichž hlavními přednostmi jsou minimální provozní náklady a rychlá návratnost investic.

Kvalitní čističky odpadních vod by měly splňovat:

  • dlouhá životnost
  • vysoká kvalita vody na odtoku
  • snadná instalace
  • minimální zastavěná plocha
  • nízké investiční a provozní náklady
  • minimální nárok na údržbu
  • tichý provoz a nekorodující provedení
  • domovní čov - čistička odpadních vod je bez pohyblivých dílů podléhajících opotřebení


Likvidace odpadních vod rodinných domů

Moderní technologie výrazně posouvají vlastnosti čistíren odpadních vod kupředu. Domácí ČOV jsou ekologičtější, mají nízkou spotřebu energie, jednoduše se udržují a ovládají.

Především se však zlepšily výsledky čištění splaškové vody a námi dodávána čov  pro  rodinné domy dosahuje výborných výsledků čistění. Čistírna odpadních vod tak přináší úsporu jak finanční, tak i ekologickou ve formě nižší zátěže pro životní prostředí.  

Voda je vyčištěna v limitu zákonem stanovených norem pro vypouštění vyčištěné vody do vodních toků i do dešťové kanalizace.